Aangifte doen

De geboorte van je kind moet je aangeven in de gemeente waar het kindje geboren is. Doe dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie dagen. Als je kindje in een ziekenhuis geboren is dan moet je aangifte doen in de gemeente waar het ziekenhuis staat.

Geboorte op weekend- of feestdag

Je moet binnen drie dagen na de geboorte aangifte doen. Is je kind in het weekend of op een feestdag geboren, kijk dan in het schema op welke dagen je geboorteaangifte kunt doen. Je mag ook aangifte doen op de geboortedag zelf.

Kosten

Geboorteaangifte zelf is gratis. Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Je kunt de akte achteraf online aanvragen. 

Wat heeft u nodig

Voor geboorteaangifte heb je nodig:

 • de geboortedatum en geboortetijd van het kind. Hiervoor kun je een verklaring van een arts of verloskundige meenemen (waar ook de naam van de moeder op staat). De verklaring stuurt de verloskundige via de mail naar jullie toe. Indien je in het ziekenhuis bevalt krijg je deze mee in het ziekenhuis.
 • de geboortenamen van het kind
 • een geldig identiteitsbewijs van jezelf
 • bij voorkeur een geldig identiteitsbewijs van de moeder. Dit is niet wettelijk verplicht, maar versnelt wel de procedure.
 • eventueel het trouwboekje, zodat het kind daarin kan worden bijgeschreven.

Heb je je kind vóór de geboorte al erkend in een andere gemeente of bij een notaris? Of hebt je al naamskeuze gedaan? Dan heb je ook nodig:

 • een afschrift van de akte ‘Erkenning ongeboren vrucht’
 • een afschrift van de akte van naamskeuze

Wie mag aangifte doen?

De volgende personen kunnen aangifte doen van een geboorte:

 • de vader of moeder van het kind
 • iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest
 • de directeur van het ziekenhuis of de inrichting waar de geboorte plaatsvond. De directeur mag hiervoor iemand machtigen.
 • de bewoners van de woning waarin de geboorte plaatsvond.